ધીરેથી હસજો—-જો આવે તો?

4 03 2014

ડૉક્ટરઃ અરે, આજે તમારી પત્નીમાં દવાથી ઘણો

ફરક લાગે છે. શું તમે, મેં કહ્યું હતું તે પ્રમાણે

દવા બદલી હતી.

પતિદેવઃ અરે ડૉક્ટર સાહેબ દવા નથી બદલી !

ડૉક્ટરઃ  ખરેખર? તો પછી ?

પતિદેવઃ  દવા નહી, પત્ની બદલી છે !

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

One response

5 03 2014
chandravadan

HASTO NATHI….HU DOCTOR CHHU !
Chandravadan

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: