સપનું

13 08 2014

આજે સપનામાં કોણ આવ્યું

મારું અંતર આનંદે ઉભરાયુ

આંગણે કોઈનું પગલું સુણ્યુ

ઘેલી થઈને સુધબુધ  ખોયું

એની યાદમાં ચિત પરોવાયું

સૂતેલી કાયાને મનડું  જાગ્યું

ઉત્તર કહો આપું મનમાન્યું

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: