“ઠંડીમાં ગરમી “

” શિયાળુ પાક ”

સહેલો, સરળ, સ્વાદિષ્ટ અને આરોગ્યપ્રદ.

હરએક વ્યક્તિના ખિસાને પરવડે તેવો.
***************************

સામગ્રી:-

શિંગદાણાઃ ૧ કપ

તલ:- 1 કપ

ગોળ-1 કપ

ખજૂર સમારેલી – ૧૦ નંગ

ગંઠોડા પાવડર – 1 ચમચો

સુંઠ પા્વડર -1 ચમચો

બદામ ની ભૂકો -2 ચમચા

નારિયેલનું ખમણ – ૩ ચમચા

ઘીઃ બે ચમચી

શિયાળુ પાક બનાવવાની રીત

*****************

* શિંગદાણાને શેકી તેનો ભૂકો કરવો.

* બદામનો અને ભૂકો કરવો.

* કોપરાનું છીણ બજારમાં તૈયાર મળશે.

* સુંઠનો પાવડર અને ગંઠોડાનો પાવડર તૈયાર મળે છે.

* ઘરે આખા લાવીને ખાંડી શકાય.

* ગોળ એકદમ ઝીણો સમારવો. છીણીથી છીણી પણ શકાય.

* તલને શેકી, વાટવા

* ખજૂરના બારીક ટુકડા કરવા, યા મિક્સરમાં તેને છુંદી નાખવા. ( બ્લેન્ડ કરવા)

એક પેણીમાં ઘી ગરમ મૂકવું . સહુ પ્રથમ સુંઠ અને ગંઠોડા નાખવા.

પછી તલનો ભૂકો, શિંગદાણાનો ભૂકો, કોપરાનું છીણ, અને ખજૂરની પેસ્ટ નાખવી.

બધું બરાબર ગરમ થાય અને મેળવાય પછી છીણેલો ગોળ નાખવો. ગરમ હોવાને

કારણે ગોળ ઓગળી જશે. બરાબર હલાવતા રહેવું. જરાક ઠંડુ પડે પછી હાથેથી બધું

મિશ્રણ ભેગું કરવું.

અંતે તેને થાળીમાં ઠારી ચકતા કરવા.

ગમે તો નાના લડુ બનાવવા.

સુંદર સજાવવા હોય તો કપકેકના ફોઈલમાં સરસ રીતે ગોઠવી ઉપર ઝીણી પિપર

કે દ્રાક્ષ ચોંટાડવી.

બનાવો ત્યારે ચાખવા જરૂરથી બોલાવશો.
હા, હા, હા

5 thoughts on ““ઠંડીમાં ગરમી “

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: