રામ નવમી, ૨૦૧૫

27 03 2015
Ram

Ram

**********************************************************************************************************************************

” રામના જીવનમાંથી સત્યનું તારણ”

સંક્ષિપ્તમાં !

‘રામ’ બે અક્ષરનું સુંદર નામ.

જેણે કર્યા સુંદર કામ.

ભાઈ ભાઈનો પ્રેમ સમજાવ્યો,

સ્વના પરાક્રમે ‘સીતાને’ વર્યા.

માતા અને પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું.

‘રાજગાદી’ કે વનવાસ’ ?

પળના વિલંબ વિના વલ્કલ ધાર્યા.

વનવાસ દરમ્યાન’કેવટ અને શબરી’ તાર્યા.

ધર્મપત્ની સીતાને રાવણના સંકજામાંથી છોડાવી.

સામાન્ય માનવી્ની મહત્વતા ખાતર અસામાન્ય પગલું ભર્યું.

આ પગલાને ‘વખાણવું કે વગોવવું’ ? સ્વતંત્રતા છે !

‘એક પત્ની વ્રતનું મરણાંત પાલન..

‘રામ રાજ્યમાં’ રાજા તેમજ પ્રજા બન્ને સમૃદ્ધ બન્યા.

‘લવ અને કુશ’ જેવા પરાક્રમી બાલકોના પિતા તરિકે ગૌરવ.

સરળતાના સરતાજ,  ‘રામ નામ’.

મિલન ટાણે ‘જય રામજીકી’

વિદાય ટાણે ‘રામ નામ સત્ય હૈ’

***************************************

મૉમઃ ટુ ડે વી વિલ ગો ટુ ટેમ્પલ બિકૉઝ ઓફ

રામ નવમી. ઓ. ક. બૉબી

અમેરિકામાં બૉબીઃ હાય, મૉમ વાય,. ડીડ રામ વેન્ટ

ટુ નવમી ટુડે ?

( બૉબી વૉઝ ઇન ્નાઈન્થ ગ્રેડ હી ન્યુ નવમી મિન્સ નાઈન્થ

ગ્રેડ)

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: