સંગી – સાથી

17 04 2015
company

company

********************************************************************************************************************************************

ચલ તૈયારી કર મનવા હવે મુસાફરી કરવાની

મુસાફરી સાથી વિનાની હિમત  ઉરે  ધરવાની

કોયલની કુહુ કુહુને મોરની વાણી સુણવાની

કુદરત સંગે હાથ મિલાવી મંઝિલ શોધવાની

વન વગડો કે આંધીની ભીતી નહી જાણવાની

સાત સમંદર પાર કરવા નૈયા  ઝુકાવવાની

સમાજ કે લોકોની કુથલી કદી નહી સુણવાની

દિલડાના તાર મિલાવી કૂચ જારી રાખવાની

અભય બનીને હિંમતપૂર્વક મંઝિલ પામવાની

તું  છે તારો સંગી સાથી વાત  ઉરે  કોતરવાની

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: