ગુંજતી કરે છે !

19 04 2015
without you

without you

*

*********************************************************************************************************

તમારા વિના આ જીવન વહે છે

સવાર અને સાંજ કાનમાં કહે છે

 

પહેલા પ્યારની સુગંધ હજી પણ

અંતરને કેવી તરબતર કરે  છે

 

યાદોમાં તમારી ઝલક પણ ગમે છે

એકાંતને આવી જોને સોને મઢે છે

 

વિતેલ વર્ષોની ઝીણી ઝીણી  ઝરમર

આજની ઘડીને  પલ્લવિત  કરે  છે

 

રંગીન દિવસોને રુમઝુમતી રાતો

અધુરી ‘પમી’ આજે બેચેન બને છે

 

હિસાબને કિતાબની રોજનીશી લખતી

કોરા કાગળ પર ખાલિપો ચિતરે  છે

 

જીવનની વિણા આજે બેસુરી થઈ  છે

તાર ખેંચી તેને પાછી ગુંજતી કરે છે.

Advertisements

Actions

Information

2 responses

20 04 2015
NAVIN BANKER

પ્રવિણાબેન, કાવ્યમાં આપનો પતિપ્રેમ અને લાગણીથી તરબતર હૈયુ પ્રતિબિંબિત થયું છે.
નવીન બેન્કર

21 04 2015
Raksha Patel

તાર ખેંચી તેને પાછી ગુંજતી કરે છે.- ઘણું સુંદર! બેસુરા જીવનને ગુંજતું કરવાનો આ એકજ ઉપાય!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: