નારી તું નારાયણી

9 07 2015

નારી તું નારાયણી

images45.jpg

નારી વિના દુનિયાની કલ્પના અસંભવ

નારી તું નારાયણીનો સાદ છે શાશ્વત

નારી તું નારાયાણી નારી તું નારાયણી

જગતમાં નારી તું શક્તિનો પુંજ છે

તારે પ્રતાપે ધર્મનો ગઢ અતૂટ છે

નારી તું નારાયણી નારી તું નારાયણી

માતા દિકરી બહેન પત્ની રૂપ તારા ઝુઝવા

પ્રેમાળ પવિત્રતાની સરગમ લાગે ગુંજવા

નારી તું નારાયણી નારી તું નારાયણી

સુંદર સંસ્કારથી ને લાગણીના ધોધથી

જરૂરત પડે ત્યારે રણચંડીના સાદથી

નારી તું નારાયણી નારી તું નારાયણી

ઝાંસીની રાણીને સીતાના દિવ્ય માર્ગે

નારી તું હંમેશા પૂજ્ય ધરતી ને સ્વર્ગે

નારી તું નારાયણી નારી તું નારાયણી

Advertisements

Actions

Information

4 responses

9 07 2015
Mahendra Shah

Good! નારી તું નારાયણી તો નર તું નારાયણ?

Mahendra Shah
Cartoonist, Artist.

9 07 2015
Saryu Parikh

પ્રવિણાબહેન,
નારીના આત્મવિશ્વાસ અને શક્તિમાં શ્રધ્ધા તમને છે તે સારી રીતે આલેખી.
સર્યૂ પરીખ

9 07 2015
chaman

Good one.

11 07 2015
chandravadan

Nice.
chandravadan

Avjo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: