નડે !

24 07 2015
obstacles

obstacles

******************************************************************************************

આરોગ્યને આહાર નડે

વયને “મર્યાદા”  નડે

મનને “તરંગ” નડે

સૌંદર્યને “કુદ્રષ્ટી” નડે

સંબંધને “ઈર્ષ્યા” નડે

પ્યારને” સ્વાર્થ” નડે

બાળકને “બચપન” નડે

સંજોગોને “ગ્રહ” નડે

પ્રતિષ્ઠાને “આડંબર” નડે

પતિ પત્નીને ”વો” નડે

મિત્રને “દગો” નડે

સગાને “ભંભેરણી” નડે

આત્માને “આવરણ” નડે

સફળતાને ‘માર્ગ” નડે

જીવનને “અહં” નડે

મૃત્યુને  ”શ્વાસ” નડે

Advertisements

Actions

Information

3 responses

24 07 2015
chandravadan

Je Nade Tene Hatavo.( if that is the need) OR One can AVOID what is OBSTRUCTING your way FORWARD ….That is LIFE !
Chandravadan
http://www.chandrapukar.wordpress.com
Avjo @ Chandrapukar !

24 07 2015
pravina Avinash kadakia

just loved your comment. Positive attitude towards life.
THANKS A LOT.

24 07 2015
Charusheela Vyas

નડે !

Very interesting dear Pravinaben.

Charusheela Vyas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: