શ્રીગોકુલનાથજી પ્રાકટ્ય દિવસ**૨૦૧૫

18 12 2015

 

gokulnathji

 

 

 

 

 

************************************************************

માર્ગશીર્ષ *૭ (મગશર સુદ ૭)

શ્રીગોકુલનાથ પ્રકટ થયા રે આવ્યો મહાઓચ્છવ

મારાં તનના તાપ ગયા રે આવ્યો મહાઓચ્છવ

આજે અનંદ મને અતિ ઘણો શ્રી ગોકુલ જય જયકાર રે

આજના મંગલ દિવસે શ્રીગોકુલનાથજીનું પ્રાકરય થયું હતું . તેઓ જહાંગીરના સમકાલિન હતાં. જહાંગીરના વખતમાં હિંદુઓને બહુ સન્માન મળતું નહી. ગોકુલનાથજીની પ્રશંશા ચારે દિશામાં ફેલાઈ રહી હતી. તે જહાંગીરથી સહન ન થયું. તેમને અપમાનિત કરવા પોતાના દરબારમાં તેડાવ્યા. સુંદર મજાનું આસ્ન તૈયાર કરાવ્યું. જોતાંની સાથે દિલ ડોલી જાય. તેમની અગતા સ્વાગતા કરી. પછી હંસી ઉડાવઓ હોય એવા તણકા સાથે કહ્યું, “આપ શેના પર બિરાજમાન છો તેની આપને ખબર છે?”

શ્રી ગોકુલનાથજીએ મંદ મંદ મુસ્કુરાતાં જવાબ આપ્યો, “હા મને ખબર છે. ગુલાબની ફુઅની પાંખડીઓ્થી સજાવેલાં સુંદર  આસન પર”.

જહાંગીરે અટ્ટાહાસ્ય કરતાં જવાબ આપ્યો,’ જી નહી નીચે હાડકાં પાથર્યા છે”.

શ્રીગોકુલનાથજીએ ખૂબ વિનમ્રતાથી કહ્યું,’ આસન ઉપરથી બિછાવ ેલ જાજમ ઉઠાવીને ચોક્કસ કરીએ.”

જહાંગીર તેમજ ભરી સભા વચ્ચે જાજમ ઉઠાવી તો નીચે ગુલાબના  ફુલની પત્તીઓ બિછાવેલી જણાઈ.

જહાંગીર અને તેના દરબારીઓ દંગ થઈ ગયા.

ત્યારથી પ્રચલિત છે.

શ્રીગોકુલનાથ બડે મહારજ

માલા તિલક કી રખ્ખી લાજ

દિલ્હી પતિ કો પરચિ દીયો

ભક્ત મનોરથ પૂરણ કીયો.

આવા હતાં શ્રી ગોકુલનાથજી જેમનો જન્મ દિવસ ઉજવતાં વૈષ્ણવો ધન્યતાનો અનુભવ કરે છે.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: