સુંદરતા

22 12 2015

beauty

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************************************************

વખાણ કરતાં જીહ્વા થાકી

મનનો તાગ ન પામી શકી

સુંદરતા તારી સ્પર્શી ગઈ

ચેન મનનું  હરી   ગઈ

લટકાં હોય ચાર દિવસના

તારા રૂપના કંઈક દીવાના

પતંગાની જેમ જલી મરવાના

ગુમાની નશીલી તારી જવાની

કાયમ શું આવી   રહેવાની

લાજ શરમ   નેવે   મૂકીને

બેફામ  બની માણે   પળને

જુવાની તારી કેટલી ટકવાની

ચકચૂર બની રાહ ભૂલવાની

જાગીશ ત્યારે  દેર થવાની

સૌંદર્યની ‘તું’ હૂબહૂ  કહાની

Advertisements

Actions

Information

One response

22 12 2015
NAVIN BANKER

‘લાજશરમ’ એ સાપેક્ષ શબ્દો છે. તમે વર્ણન કર્યું એવી ખુબસુરત જવાની હોય તો, પળને માણી જ લેવાની હોય !જુવાની ટકવાની નથી એ જાણવાં છતાં, જો પળને ના માણી લઈએ તો પછી પસ્તાવાનો જ વારો આવે. હા ! બેફામ નહીં થવાનું કે ચકચુર બનીને રાહ નહીં ભુલવાની. પણ પળને તો માણી જ લેવાની.

નવીન બેન્કર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: