અહંકાર ૐકાર

24 12 2015

અહંકાર જીવનમાં અંધકાર ફેલાવે છે

ૐકાર જીવનને અલંકૃત કરે છે

**

અહંકાર માનવની પ્રગતિમાં અવરોધકારક છે

ૐકાર જીવનમાં પથદર્શક છે.

**

અહંકાર, શરીર જે પ્રભુ પાસે લઈ જવાનું પાત્ર છે તેને દુષિત કરે છે.

ૐકાર શરીરને પવિત્રતા અર્પે છે.

**

અહંકાર, વિદ્યાનો યા લક્ષ્મીનો વિનાશ નોતરે છે

ૐકાર વિનમ્રતાનું પ્રદાન કરે છે.

**

અહંકાર સંસ્કારના દામન પર દાગ છે .

ૐકાર  સંસ્કાર પર ચાર ચાંદ લગાડે છે.

**

અહંકારના ભિતરમાં અ સંતોષનું દુઃખ છુપાયેલું છે.

ૐકારના ભિતરમાં શાંતિ સમાયેલી છે.

**

અહંકારના  આવેશમાં જીંદગીની ગતિ તેજ હોય છે.

ૐકારથી  ભરપૂર જીવન સરળતાથી વહે છે.

Advertisements

Actions

Information

7 responses

24 12 2015
pravinshastri


આપને કદાચ ગમશે.

24 12 2015
pravina Avinash kadakia

Thanks a lot. Very nice,

pravinash

25 12 2015
NAVIN BANKER

શું સરસ વિચારો છે આપના ! You are great.

નવીન બેન્કર

25 12 2015
Neetakotecha

Bahu j saras vat kahi.

26 12 2015
vijayshah

Reblogged this on ધર્મધ્યાન.

27 12 2015
NAVIN BANKER

સરસ ચિંતન છે.
નવીન બેન્કર

29 12 2015
Raksha Patel

Very nicely written how both affect our mind and body differently!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: