વિલાય ના

23 01 2016

 

 

smile

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————–

નરસિંહને સાંપડી ભાભી
ને મહેતા બન્યા ભગત

==
મીરાંને મળ્યો રાણો
ને બાઈએ જીત્યું જગત

==
પત્નીનાં મહેણાં સુણી
તુલસીએ રચ્યું રામાયણ

==
પતી વિયોગે પાગલપમી
સંસારમાં ન લાધ્યા અમી

==
જીવન ભાસે ઝાંઝવા સમ
ધિરજ ધર કરતાર ને નમ

==
રાખ ભરોસો રાધાવરનો
હાથ ઝાલ શ્યામસુંદરનો

==
શ્રીજી ચરણે મસ્તક મૂકી
શરણે પહોંચી નજર્યું ઝૂકી

==
આશાનો તંતુ ટૂટી જાય ના

અંતે વદને હાસ્ય વિલાય ના

Advertisements

Actions

Information

2 responses

24 01 2016
મૌલિક રામી "વિચાર"

ખુબ સરસ પ્રવિણા આંટી.

24 01 2016
Neetakotecha

Wahhh khub saras

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: