સરલ******મુશ્કેલ

29 01 2016

** સરલ-      ઠોકર વાગે ત્યારે પડી જવામા.
** મુશ્કેલ-      પડી ગયા પછી હસતાં ઉઠવામા.

**  સરલ-      નોંધપોથીમાં સરનામું દાખલ કરવું.
**  મુશ્કેલ-      કોઈના દિલમા દાખલ થવું.

** સરલ-       ગેરસમજૂતી ઉભી થવી.
** મુશ્કેલ-       ઉભી થયેલી ગેરસમજૂતી સુલઝાવવી.

** સરલ-        વિચાર કર્યા વગર બોલવું.
** મુશ્કેલ-        વિચારીને મૌનનું ધારણ કરવું.

**  સરલ-         કોઈને માફી માપવી.
** મુશ્કેલ-         દિલથી માફી આપવી.

** સરલ-          કોઈના દોષ તરફ આંગળી ચીંધવી.
** મુશ્કેલ-          કોઈના ગુણની પ્રશંશા કરવી.

** સરલ-           કોઈને હેરાન કરવું.
** મુશ્કેલ-           કોઈના પ્રત્યે સહાનુભૂતી દાખવવી.

** સરલ-           પોતાના વર્તનને સુધારવાનો વિચાર.
** મુશ્કેલ-           એ વિચારને અમલમાં મુવાનો.

** સરલ-           કોઈને નીચું દેખાડવું.
** મુશ્કેલ-           કોઈના પ્રત્યે માન દર્શાવવું.

** સરલ-           કોઈની ખામી પ્રત્યે અંગુલિનિર્દેશન
** મુશ્કેલ-           તેના ગુણની પ્રશંશા.

** સરલ-           કોઈની હાંસી ઉડાવવી.
** મુશ્કેલ-           પોતાની હાંસી સહન કરવી.

** સરલ-           આસાન રસ્તા પર ચાલવું.
** મુશ્કેલ-           વિકટ રસ્તા પર કેડી કંગારવી.

**  સરલ-           રંગીન ચશ્માથી દુનિયા નિહાળવી.
** મુશ્કેલ-           નરી આંખે દેખાય તેની અવગણના.

** સરલ-            જિવનમાં સફળતા હાંસલ કરવી.
** મુશ્કેલ-            એ સમયે સમતાનું ધારણ કરવું.

** સરલ-            જિવન પ્રેમે જીવવું.
** મુશ્કેલ-           અંત સમયે ધૈર્ય ધારણ કરવું.

** આ દુનિયામાં માંહ્યલો કહે તે સાચું

** બાકી સઘળું ખોટું

** સુધારવાના ધીકતા ધંધા કરતાં સુધરવાનો ધંધો સારો

** પાણીમાંથી પોરા કાઢવા કરતાં સ્વની ત્રુટીઓ પ્રત્યે સજાગ રહેવું.

 

 

Advertisements

Actions

Information

One response

29 01 2016
Neetakotecha

Khub saras ane sachi vat kahi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: