હાઈકુ***

31 01 2016

go alone

 

 

 

હાઈકુ

******

 

 

****************************************************************************

સાથી તો નથી

મુંઝાઈ મરવું શું ?

એકલો જાને

****************

ભિંત ને કરો

સાથે કદી ન પડે

ઉભા સંગાથે !

************

જીવન નૈયા

મઝધારે ડૂબતી

નાવિક ધાય

*************

ભવનો વાદો

પળમાં તોડ્યો હતૉ

હાલ બેહાલ !

**************

એ પળ આવી

સંભળાયા ટકોરા

કોનું ચાલે  છે?

 

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: