ઉંઘ

17 02 2016

રાતે ઉજાગરા ઉંઘ ન આવે

અંતરમાં જઈને ડૂબકી લગાવે

ભાળ કાઢેને તારણ લાવે

આજે કોઈનું મન દૂભવ્યું જણાયે

શું પામ્યા શું ખોયું જો જાણે

કદી કોઈને ના દૂભવે લગારે

રાતે ઉજાગરા ઉંઘ ન આવે

અંતરમાં જઈને ડૂબકી લગાવે

મનને ટટોળે ઉત્તર પામે

શાને કરી નિંદા કોઈની આજે

સમય કિંમતી વેડફ્યો શાકાજે

નીંદાથી લીધા અબોલા આજે

ઈર્ષ્યા બરાબરી કોઈથી શાથી

સંતોષ સદા આદત છે સીધી

રાજી રહો જે દીધું છે તાતે

સમરો ઊઠો રોજ વહેલી પ્રભાતે

રાતે નિંદરરાણી બનીઠનીને આવે

સ્મિતની લહેરખી વદને લહેરાવે

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: