કેમ છો ?

26 05 2016

 

how are you

 

 

 

 

 

 

 

*********************************

મિત્રો નવું કમ્પુટર આવ્યું તેની વધાઈ આપજો !

આજે જાણે મારા જીવમાં જીવ આવ્યો.

આટલા બધા દિવસ પછી આજે લખવા બેઠી છું.

વિચારોનું વાવેતર

સાદગીના શણગાર

પ્રેમની પાવનતા

લાગણીનો લાવા

દર્શનનો દમામ

હકિકતની હરિયાળી

મનની મબલખ મોલાત

ફુલની ફોરમ

નજર્યુંનું નજરાણું

લઈને આપ સહુની સમક્ષ હાજર થઈશ !!!!!!!

Advertisements

Actions

Information

4 responses

26 05 2016
pravinshastri

લો, એક્કી ઘડાકે નવા કોમપુટરને દોડતો કરી દીધો. હવે રેસનો ઘોડો ના અટકે. સાવધાન મિત્રો.

26 05 2016
Navin Banker

નવું કોમ્પ્યુટર મુબારક.
નવીન બેન્કર

26 05 2016
મૌલિક રામી "વિચાર"

congratulations!!!!!

27 05 2016
Raksha Patel

Congratulation! Now sky is the limit!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: