નવા ઉખાણાં***2016

27 06 2016

 

 

answer

 

 

 

 

 

***********************************************************************

 

આજે છે , કાલે હશે , કાલે ન હતી ?

 

*****************************

ખૂબ ઉમદા વિચાર હતા !

પળવારમા વિચાર બદલાયા !

*****************************

અંધારે પૂરાયા હતા

લાગણીથી બંધાયા હતા

 

**************

ખાવું હતું ત્યારે પૈસા ન હતા

પૈસા આવ્યા ત્યારે ખવાતું નથી

 

***********

પોતાની પાસે પૂરતી છે

શાને ઉધાર માગો છો ?

*********************

આજે ખરેખર લાગ્યું આ

જીવન કેમ ખારું હોય ?

*********************

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: