માનવતા મરી પરવારી !

15 07 2016

stop

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************

“નિસ “ગામની વાત છે

સુંદર નગરી સુહાની છે.

ધર્મની ઉડાવે હાંસી છે

ફ્રાંસમાં વર્તાવ્યો કાળોકેર છે

‘ ૧૬ પૈડાં નો ખટારો’ ગાંડાની જેમ ઘુમી વળ્યો

ચલાવનારો કાતિલ સહલાણીઓને હણી રહ્યો

ધર્માંધતાનું ઝનૂન જુઓ માનવતાની હાંસી ઉડાવે

નિર્દોષ અબાલ, વૃદ્ધ. બાલક, સ્ત્રીઓની હત્યા કરી રહ્યો

સુંદરતાનું સામ્રાજ્ય જ્યાં ચારેકોર ફેલાયું છે

“કાળામાથાના” માનવને આજે કોણે દારૂ પાયો છે ?

‘શું પામ્યા, શું પામશે’ એ પ્રશ્ન અનઉત્તર રહ્યો !

‘સમાચાર ફેલાયા’, ચર્ચાઓ કરી, જાન ખોયા, ખોફનાક્ના ઓળા ઉતર્યા

‘માનવ તારી પાશવી વૃત્તિના ખુલે આમ ચિંથરા ઉડાડ્યા

નંગા કાયદા, સંરક્ષણ અને ખુફિયા સંસ્થાના હાથ હેઠા પડ્યા

‘વિફરેલ મુસ્લિમ’ ના દિમાગમાં શું ‘ભુસું’ ભરાયું છે ?

કોઈ ડોક્ટર, કોઈ વકિલ, કોઈ સાધુ, જાદુ ટોણા કરતો ભુવો

સત્તા ભૂખ્યા રાજકારણીઓ, આંધાધુંધી ફેલાવતાં આતંકવાદીઓ

જવાબ આપો  !! જવાબ આપો !! જવાબ આપો!! જવાબ આપો !!

નિર્દોષોના જાન ગયા, સ્વજનો જેમણે ગુમાવ્યા તેમના ચહેરા નિહાળો !!!!!!!!!!!!

“તેમની હાય” નિંદ હરામ કરશે !!!!!!

 

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: