પ્રભુ તારું ગીત

18 07 2016

 

song

 

**********************************************

પ્રભુ તારું ગીત સંભળાયું છે
કર્ણપટે અથડાયું છે
પ્રભુ તારું ગીત સંભળાયું છે
એક કડી કાને પડી છે
શબ્દ બનીને ઉતરી છે પ્રભુ–

*

બીજ રૂપે ફૂલ્યું ફાલ્યું છે
વ્રુક્ષ બની લહેરાયું છે
બીજમાં અમી છૂપાયું છે
સત્યની ધારે સિંચાયું છે પ્રભુ–

*
વાયરાની સંગે ઝુમવું છે
મસ્તીમાં મન ભિંજાયું છે
ગીતના તાને ડોલ્યું છે
સૂરમાં તેનાં રેલાવું છે પ્રભુ

*

પ્રેમનાં રસમાં પાવન છે
મોરલીનાં નાદે હરખે છે
હ્રદયમાં આસન માંડ્યું  છે
અંગ અંગ પ્રસરાયું છે પ્રભુ

*
ગીતમાં જ્યોત છુપાણી છે
ગીતની ગીતામાં ડુબવું છે
જાગીને જોંઉંતો શમણું છે
તારા સાન્નિધ્યે નરવું છે
પ્રભુ તારું ગીત સંભળાયું છે

Advertisements

Actions

Information

One response

18 07 2016
Nitin Vyas

Pravinaben

Your this posting is very nice and touchy.

Nitin Vyas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: