ગુરૂ પૂર્ણિમા*** ૨૦૧૬

20 07 2016

 

 

 

guru

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************************************************

ગુરૂઃ

શિષ્ય આજના દિવસે તારે કશુંક મને આપવું પડે.

શિષ્યઃ

ગુરૂજી રોજ તમારે માટે કંઈક લાવવાનો આદેશ

તમારા શિષ્ય બનતાં પહેલાં ગુરૂમાતાએ આપ્યો હતો !

ગુરૂઃ

વિદ્યા તને ગુરૂ આપે છે કે ગુરૂમાતા ?

શિષ્યઃ

હા,”આપો છો તમે પણ એ તો તમારી પણ ગુરૂ છે” !!!!!

 

 

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: