મોરપીંછ

peacock

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************************************

મોરના પીંછા ચીતરવા ના પડે
ઈંડા મહીં તે ચીતરલ જડે

*
બાળક જન્મે ન ન્યાત જાતનું વરણ
ધર્મને નામે ન કોઇ ભારણ

*
બાળપણ ગુજર્યું વિના કોઇ કારણ
વિદ્યાલયની પદવી પીંછું બન્યું સુહાગન

*
જીંદગી ધીરે ધીરે એવી ગુજરે
પીંછા પર નવલા રંગ ચીતરે

*
રંગબેરંગી પીછા સુહાના
નિત્ય નવીન લાગે મઝાના

*
મહાવિદ્યાલયની ઉપાધી મળી
પીંછામાં ગુલાબી ઝાંય ભળી

*
લગ્ન થયા પીંછું ભારી થયું
દાંપત્ય જીવને મઘમઘતું બન્યું

*
પીંછાના રંગમાં મોહકતા ભળી
તેને નજાકતતાની ઝલક મળી

*
બાળકોના આગમને કલગી ઉગી
ઘરની ભુમી રણઝણી ઉઠી

*
કાર્યદક્ષતાથી પ્રગતિ સાંપડી
ગાડી બંગલાની પીંછ વળ ચડી

*
પીંછુ તો ભાઈ બસ પીંછું
હલકું સુંદર સુહાનું પીંછુ

*
ના ગુમાન ના ગુરુર
હરહંમેશ મનગમતું મધુર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: