બેઉ આંખલડી ચૂઈ પડી

3 10 2016

 

doll

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************************************************

કાળી ધોળી ઢીંગલી મારી પ્રિય છે સહેલી

હું ના કાળી હું ના ધોળી રંગે છું ઘંઉવર્ણી

**

ઢીંગલીને ભાવે પિપરમિંટ, મને ભાવે ચોકલેટ

ખાતાં ખાતાં ઢીંગલીનાં નાકામાંથી નિકળે લેંટ

**

ઢીંગલીને કેવી મઝા પડે, મને જોઈને પારો ચડે.

જોતાં જોતાં ઢીંગલીને મિજાજ મારો ભારે પડે

**

ઢીંગલીના પપ્પા આવે, મારા પપ્પા મોટર લાવે

ઢીંગલી તાણે ભેંકડો મને તે જોવાની મઝા પડે

**

રમીએ ઝઘડીએ તોય સદા એકબીજાની સંગે અમે

એકબીજા વગર કોણ  જાણે એકલાં અટૂલાં અમે

**

બાળપણની સાથી મારી ઢીગલી આજે ખૂણે પડી

તેને જોઈને આજ મારી બેઉ આંખલડી ચૂઈ પડી

 

 

 


ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: