ક્યાં શોધું ?

3 11 2016

look

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************************************************************

શ્રીજી આ તારી સૃષ્ટિમાં શોધું ક્યાં તને વહાલા

નજર જ્યાં જ્યાં ઠરે મારી દીસે તારા  નજારા

**

તું વ્યાપક છે સઘળે છતાં શોધું તને વહાલા

મતિ મારી સુધારી સીધે માર્ગે વાળ સાકારા

**

તું સદા જાગ્રત તારી નોખી રીત છે વહાલા

સૌંદર્ય માણવા હરદમ આંખ મારે પલકારા

**

ૐ કારા માંહી માણું તારો નાદ હું વહાલા

અસ્તિત્વ તારું અંગે રેલાય ઉચ્ચારું અકારા

**

ઉકારા માંહી તારો સ્પર્શ શ્વાસે મળે વહાલા

પરમ શાંતિને સદા પામું જ્યારે ગુંજે મકારા

**

તુજને પામવાની ઠાની ઉરે હો શ્રીજી વહાલા

પૂરજે આશ અંતરની કદી ના દઈશ જાકારા

 

 

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: