ટીકુનો તરખાટ, માર્ચ ૨૦૧૭

30 03 2017

ટીકુઃ  પાપા પ્લેનની મુસાફરીમાં હવે ખાવાનું  નથી આપતા.

પપ્પાઃ હા,બેટા પેટ્રોલ એટલું મોંઘું છે કે ભાડા વધારે છે અને સગવડ

ઘટાડે છે. ખાવાનું વેચે છે.

ટીકુઃ કદાચ હવેપછીની મુસાફરીમાં કહેશે.

૧ ડૉલર———-કોફી

.૫૦ ડૉલર——-રીફીલ

મુસાફરી દરમ્યાન ઑક્સીજનના ૫ ડોલર /વ્યક્તિ દીઠ.

પાપાઃ ભલું પૂછવું આ એર લાઈનવાળાઓનું. હવે પછી

શું કરશે   !  !  !  !  !  !

ha ha ha ha ha ha

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

2 responses

30 03 2017
Nitin Vyas

And a quarter to use restroom. Very humorous – thanks for sharing.

30 03 2017
pravina Kadakia

Nitinbhai Yes, You are right there. Thanks for pointing that out.

pravinash

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: