શાને? ચૈત્ર સુદ પૂનમ

10 04 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************************

પગ ઉપાડ્યા છે શરમાય શાને

હોઠ ફફડે છે શરમાય શાને

દ્વાર ખુલ્લાછે શરમાય શાને

હાથ પસાર્યા છે શરમાય શાને

જગતની બીક શરમાય શાને

પ્યાર દિલથી કર્યો શરમાય શાને

ખૂબ તરસ્યો આજે શરમાય શાને

ડંકાની ચોટ પર આવ શરમાય શાને

સમાજની શાને શરમ શરમાય શાને

દુનિયાકી ઐસી કી તૈસી શરમાય શાને

પૂનમનો ચાંદ ખિલ્યો શરમાય શાને

નિતરતી ચાંદનીના સમ, શરમાય શાને

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: