ઉખાણાના જવાબ ૨૦૧૭

8 01 2018

૧.
ચાલો ત્યારે વિદાય લઈશ.
મળવાની શક્યતા નથી
કદાચ નસિબ હોય તો
નવી પળ દિવસ કે વર્ષ
**
બોલો બોલો બોલો ?

૨૦૧૭નું વર્ષ
****
૨.
આખરે મહા મહેનતે આવ્યા
જો કે આવીશું ખાત્રી હતી
આપણા સહુના માટે સારું
માત્ર “એક”ને ન ગમ્યું ?
**
બોલો બોલો બોલો

 

ચુંટણીમાં ભા જ પ
****
૩.
મુલાકાત ટુંકી પડશે
હમેશા જવા ઉત્સુક
થોડી મધુરી મીઠી ક્ષણો
વળી પાછાં ઠેર ના ઠેર ?
**
બોલો બોલો બોલો ?
****

વતનની મુલાકાત
૪.

 

જીભ

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: