“નારી ” ૨૧મી સદીની

 

“નર” અને “નારી”

‘હું’ નરને ‘તું ‘નારી’

મારા વિના તું અધુરી

સંગે જિંદગી કિલ કિલ ભરી !

બન્ને પોત પોતાને સ્થાને યોગ્ય છે !

જીવનમાં એક બીજાના પૂરક છે !

બે ચોપડી ભણ્યા તેનું “ગુમાન” અસ્થાને છે !

જ્ઞાન ‘પુસ્તકમાં ‘ નહી સ્વના ‘આચરણમાં ‘ છે !

વર્તનમાં ભેદભાવ, શબ્દોમાં અસભ્યતા, અહંકાર, ઈર્ષ્યા આજે નહી કાલે ફળ આપશે !

મેરૂ ડગે પણ મન ન ડગે, જો ‘સત્ય’ સમક્ષ હોય !

‘ નગ્ન’ સત્ય સ્વિકારીને જ પ્રગતિના સોપાન સર કરવા આસાન થશે.

‘જો બચપનમાં પામેલા વિચારો સાથે સંમત ન હોઈએ તો  તેમાં સુધારા કરતા અચકાવું નહી !’

*********************

અબળા નારી, કહી મુજને વતાવશો મા

૨૧મી સદીની હું ‘સ્ત્રી’

તમારા સંગે કરી પ્રીત!

*

મારાથી છે તમારી હસ્તી

મારા વિના તમે છો પસ્તી !

*

તમે શું મારું રક્ષણ કરવાના ?

‘ટાયક્વાન ડો”માં તમને પછાડવાના

*

હું સીતા  નથી જે અગ્નિ પરીક્ષા આપીશ

તમને શંકા હોય તો હું ચાલતી પકડીશ

*

દ્રૌપદીને દુઃશાસન ચોટલો ઝાલી લાવ્યો હતો

મારા અંગ યા વાળને હાથ અડાડી તો જુઓ

તમારી ખેર નથી !

*

તમારી જેમ માના ગર્ભમાં ‘૯’ મહીના  મેં પણ ગાળ્યા છે

એ પોષણ અને દૂધની લાજ રાખીશ

*

તમે મને શું રક્ષણ અને રહેઠાણ આપવાના ?

મારી આમદની પર, આપણે મોજ કરવાના.

*

સંગે કદમ મિલાવીશ, તમારી થઈને રહીશ

આવો તમને હું સ્વર્ગનું સુખ આપીશ

*

આજે રોકેટમાં ચાંદ પર પહોંચી

કાલે મંગળ પર પદાર્પણ કરીશ

*

કોલેજની ડીગ્રીઓનો અહં તમારો ઘવાશે

જ્યારે જોશો કાગળિયાનો મારો ખજાનો

*

જલ બીન મછલી .

પાની બિન ગગરી

તુમ બીન રહું અધુરી

*

એનો અર્થ એ “હું” છું તમારી

“હું” અને “તું” ચલાવીએ સંસારની ગાડી.

*

હું અબળા યા કાયર નથી

તમારી ધમકીઓથી ડરતી નથી

*

બહુ થયું, મને ખૂબ પંપાળી

આવો ધરું છાયા  શીળી

*

પ્રેમે સંવારો, સુંદર પરિવાર સર્જીશ

સનમાનો, ધરતી પર સ્વર્ગ ઉતારીશ

*

જાહાન્નમ અને જન્નત અંહી છે, દેખાડીશ

અબળા, બિચારી શબ્દોની ધજીયા ઉડાડીશ

*

નથી કોઈ આગળ નથી કોઈ પાછળ

હાથમાં હાથ,  માણીશું સવારી વાદળ

************************************************

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: