ખુલ્લું મેદાન

આવ પકડ આ ખુલ્લા મેદાનમાં

થોડું દોડું થોડું ચાલુ તારી સંગમાં

*

પણે ગુલાબના છોડને વાયુ લહેરાવે

અંહી મોગરો જો મસ્તીમાં લહેરાયે

દિલની ધડકનની ધક ધક સુણિએ

આંખોની મસ્તીમાં  ડૂબી જઈએ

આવ પકડ આ ખુલ્લા મેદાનમાં

**

ઉગતા સૂરજને સંગે નિહાળિએ

સૂર્ય કિરણોની સંગે ગેલ કરીએ

ભરબપોરે મીઠા રોટલાને શાક

સાથે છાશનો ગટક ગટક અવાજ

આવ પકડ આ ખુલ્લા મેદાનમાં

**

ખુલ્લુ મેદાન નીલ આકાશ તળે

કુદરતની મહેર સાથી ગમતો મળે

જીવનની વાટ લાંબી સુની ન લાગે

ક્યારે આંખ મિંચાય કોને ખબર

આવ પકડ આ ખુલ્લ મેદાનમાં

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: