જેવી છે તેવી

 

અરે, શું કહું તું જેવી છે તેવી સ્વિકાર્ય છે

*

ફરિયાદ કરવી શાને ? નતિજો સાફ છે

*

‘તું ખુશ’ તો પછી દુનિયા જખ મારે છે

*

મારી નાવની સુકાન સિર્ફ તારે હાથ છે

*

પ્રસંશા યા ટીકા શાને તું બેકરાર છે

*

સહુને રિઝવવાનો તે શું ઠેકો લીધો છે

*

નિયત સાફ રાખજે ઉન્નતિ નક્કી છે

*

માર્ગ પર ફુલ યા કાંટા આવે હકિકત છે

*

કદમ સાચવીને મૂકજે ધ્યેય દેખાય છે

*

નજર નીચી વિચાર ઉંચા દૃઢ ઈરાદા છે

*

જીંદગી તારા સઘળા આહવાન માન્ય છે

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: