હરિયાળી અમાસ

વનરાતે વનમાં ઝુલે હિંડોળે

શોભા વરણી ન જાય

ચંદામામા આજે એવા રિસાણા

હરિયાળી નો હરખ ન માય

હિંડોળે ઝુલે ને ડાળ પાન ગુએ

રાધા સંગે પેલો કાનો સોહાય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: