મા તારી મધુરી યાદમાં

મા તારી મધુરી યાદમાં
*******************

રુમ્મઝુમ કરતી આવી આજ

આંગણું તારું પ્યારું રે

સુંદર મારી માત રે

*

હરપળ તુજને દિલમાં ચાહું

કોઈ ન કળી શકતું રે

મા તુજને યાદ કરતું રે

*

તારી ગોદમાં બચપન વીત્યું

છમછમ આવી જુવાની રે

મલકે મુખડું તારું રે

*

નહી થાકતી નહી ગભરાતી

નહી તારા પ્રેમની સીમા રે

ગાઉં તારો મહિમા રે

*

તુજ વિણ લાગે સુનું

કોને કહું છાની વાત રે

યાદ કરું દિન રાત રે

*

૨૯મી ઓક્ટોબર, ૨૦૦૪

માની છાયા શિરેથી ગુમાવી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: