માનો યા ન માનો !

આજે મને એકાંત ગમે

કાલે ગમતો હતો માળો

ઉંમર સાથે બદલાય મન

તમે માનો યા ન માનો

*

બાળપણમાં ગમતાં પાટી પેન

રમતી’તી નારગોળિયો ને કેરમ

આજે પણ ગમે પીંગપોંગ

તમે માનો યા ન માનો

*

ટપ ટપ કરતી આવી જવાની

મળ્યો દિલબર પ્રેમી સુહાનો

પરિવારમાં સહુ ખુશી મનાવે

તમે માનો યા ન માનો

*

નરસિંહ કબીરને અખો ગમતા

મીરા ઝાંસીની રાણી ગમતી

આજે ગીતામાં ગુરૂ પામી

તમે માનો યા ન માનો

*

આસક્તિને દ્વેષ થયા વેગળાં

મોહ માયાના પડળ ઉઘડ્યાં

વૈરાગ્ય અનાસક્તિ દિલે વસ્યા

તમે માનો યા ન માનો

*

રડતી આવી આ જગે હું

પરિવાર પ્રેમાળ પામી હતી

હસતી વિદાય થવાની હું

તમે માનો યા ન માનો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: