લોહી–પાણી–ઉમર

સંબંધ અને સગપણ શું એક સિક્કાની બે બાજુ નથી ?

સંબંધ કાચા સુતરને તાંતણે બંધાયા હોય, તો પણ હોય પાકાં !

**

સગપણ લોહીનું હોય કે પરણેતરનું, ખેંચાયને બટકી જાય !

એવા સગપણ શા કામના જે હવાનો ઝોકો પણ ન સહી શકે !

**

ભલેને કહેવાય પાણી કરતાં લોહી જાડું છે ?

વખત આવે પાણીનું પાણી અને દૂદનું દૂધ જણાય છે !

**

ઢળતી ઉમર અને ઢળતી સંધ્યા ખૂબ સુહાના હોય છે.

મુખ પર અને ગગને “હાશકારો” તરવરી રહેલો જણાય છે !

**

અધુરા સપના પૂરા કરવાનો સુહાનો અવસર એટલી ઢળતી ઉંમર !

જાત સાથે સગાઈ અને જવાબદારીથી છૂટાછેડા એટલે ઢળતી ઉમર !

**

બાળપણનો તરવરાટ, જુવાનીનું ગાંડપણ અને બાહોશીની બાહોંમાં,એટલે ઢળતી ઉમર !

સુખ અને દુખથી પર ‘ગીતા’ની સમતાનું હલેસું, જીવન સાગર તરવાની હોડી એટલે ઢળતી ઉમર !

*

તન પર અસર, મન નિજાનંદમાં મસ્ત એટલે ઢળતી ઉમર !

ઉમર વધે કે ઢળે, તારી કૂચ હરદમ ઉમંગભેર જારી રહે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: