વર્ષોના વહાણા વાયા ! ૧૨મી માર્ચ

12 03 2021

સગપણ લોહીનું હોય કે પરણેતરનું, ખેંચાયને બટકી જાય !

*******

એવા સગપણ શા કામના જે હવાનો ઝોકો પણ ન સહી શકે !

********

“૫૫” વર્ષો પસાર થયા

કાળાના ધોળા થઈ ગયા

આંખે મોતિયો આવી ગયો

સાજન તું દિલમાં અકબંધ રહ્યો

**

પ્રેમની ફોરમ ફેલાવી ગયો

નિશાનીઓ પ્રસરાવી ગયો

જીવનમાં સંગિત રેલાવી ગયો

સાજન તું દિલમાં અકબંધ રહ્યો

**

દિલમાં હલચલ મચાવી ગયો

અણસમજ, તું સમજાવી ગયો

પ્યારની પ્યાલી પિવડાવી ગયો

સાજન તું દિલમાં અકબંધ રહ્યો

**

દુનિયાદારીની દવા દઈ ગયો

એકલતા જીરવવી જતાવી ગયો

મનનું મંદીર મહેકાવી  ગયો

સાજન તું દિલમાં અકબંધ રહ્યો

***

અંતે સર્જનહાર સાથી બન્યો

સુખ દુઃખ મારા બાંટી રહ્યો

અંતરનો એકતારો ગુંજી રહ્યો

સાજન તું દિલમાં અકબંધ રહ્યો

**************

‘૫૬’ મી લગ્નતિથી પર પ્યાર ભરી યાદ. હવે તો ગણતાં ગણતાં પણ થાકી ગઈ.

કોરોનાએ કેટલા ભરખ્યાં ?

મારે દ્વારે ન દેખાણો !

ચાલો, ઈંતજાર ખત્મ નથીથયો ?


ક્રિયાઓ

Information

2 responses

12 03 2021
pravinshastri

ભાવના સભર સ્મરણાંજલિ. બહેનને હાર્દિક શુભકામના.

13 03 2021
Bhavana Patel

My heartfelt shraddhanjli.🙏 Very nicely written👌👌I am touched.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: