સ્ત્રીને સમજીએ !

13 07 2021

સ્ત્રીની ઈજ્જત સમાજની કિમત.

*

સ્ત્રી નખશીખ સૌંદર્યની પ્રતિમા છે.

*

સ્ત્રી રીઝે તો રાજ આપે વિફરે તો તારાજ કરે.

*

સ્ત્રી ઘરને મંદીર બનાવે છે.

*

સ્ત્રી ક્યારેક રંભા બની રીઝવે તો ક્યારેક દંભ આચરી ખીજવે.

*

સ્ત્રી ક્યારેક રૂપાની ઘંટડી સમી સુરીલી તો ક્યારેક હથોડાના ઘા સમ બેસુરી.

*

સ્ત્રી ક્યારેક ગુસ્સામાં તપેલી તો ક્યારેક પ્યારમાં ડૂબેલી.

*

સ્ત્રી ક્યારેક કદરદાન નહી તો ક્યારેક કોપાયમાન.

*

સ્ત્રી ને સ્ત્રી પણ નથી જાણી શકતી તો બિચારા પુરુષનું શું ગજુ!

*

સ્ત્રીને, જો શાણા હો તો સમજવાનો પ્રયત્ન યા દાવો ન કરશો.

*

સ્ત્રી ક્યારેક કમાલ કરે છે તો ક્યારેક બેહાલ કરે છે.

*

સ્ત્રીની હા માં ના સમજવી અને ના માં હા.

*

સ્ત્રીનું મૂલ્ય અણમોલ, ન કદી તેને તોલ !

*

સ્ત્રી આપે તેને સર્વસ્વ અર્પણ કરે છે.

*

સ્ત્રીના હ્રદયની વિશાળતા અમાપ છે.

*

સ્ત્રી સંપત્તિ નહી, પુરૂષ અને સ્ત્રી દંપતી છે.

*

સ્ત્રી સાચું ખોટું સમજે છે. અમલમાં કેટલું—-?

*

સ્ત્રી આબાદી પણ લાવી શકે ને બરબાદી પણ સરજી શકે.

*

સ્ત્રી સાથે આદર પૂર્વક પેશ આવશો તો ધાર્યું કામ કરાવી શકશો.

*

સ્ત્રી માતા, દીકરી, પત્ની, બહેન, મિત્ર તેનાં રૂપ ઝૂઝવાં.

*

સ્ત્રીને સમજવાનૉ કોશિશ ભૂલે ચૂકે પણ ન કરશો.

*

સ્ત્રીને  ઉપર માલિકી ન ગણતા, સહચરી ગણો.

*

સ્ત્રી સહજ પણ છે અને ગહન પણ છે.

*

સ્ત્રી નારાયણી સ્વરૂપા છે. કોપાયમાન પણ થઈ શકે છે.

*

સ્ત્રી ‘મા’ યા ‘સાસુ’ બંને સ્વરૂપમાં ‘મા’ છે,તે દિલથી સ્વિકારવું રહ્યું.

*

સ્ત્રીને ઘડી ઈશ્વરે હાથ ધોઈ નાખ્યા છે.

*
સ્ત્રી છું, ચાલુ થયા પછી અટકવાનું વિસરી જાંઉ છું . માફ કરશો !


ક્રિયાઓ

Information

One response

13 07 2021
Vimala Gohil

સ્ત્રી ને સ્ત્રી પણ નથી જાણી શકતી તો બિચારા પુરુષનું શું ગજુ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: