સ્ત્રીને સમજીએ !

સ્ત્રીની ઈજ્જત સમાજની કિમત.

*

સ્ત્રી નખશીખ સૌંદર્યની પ્રતિમા છે.

*

સ્ત્રી રીઝે તો રાજ આપે વિફરે તો તારાજ કરે.

*

સ્ત્રી ઘરને મંદીર બનાવે છે.

*

સ્ત્રી ક્યારેક રંભા બની રીઝવે તો ક્યારેક દંભ આચરી ખીજવે.

*

સ્ત્રી ક્યારેક રૂપાની ઘંટડી સમી સુરીલી તો ક્યારેક હથોડાના ઘા સમ બેસુરી.

*

સ્ત્રી ક્યારેક ગુસ્સામાં તપેલી તો ક્યારેક પ્યારમાં ડૂબેલી.

*

સ્ત્રી ક્યારેક કદરદાન નહી તો ક્યારેક કોપાયમાન.

*

સ્ત્રી ને સ્ત્રી પણ નથી જાણી શકતી તો બિચારા પુરુષનું શું ગજુ!

*

સ્ત્રીને, જો શાણા હો તો સમજવાનો પ્રયત્ન યા દાવો ન કરશો.

*

સ્ત્રી ક્યારેક કમાલ કરે છે તો ક્યારેક બેહાલ કરે છે.

*

સ્ત્રીની હા માં ના સમજવી અને ના માં હા.

*

સ્ત્રીનું મૂલ્ય અણમોલ, ન કદી તેને તોલ !

*

સ્ત્રી આપે તેને સર્વસ્વ અર્પણ કરે છે.

*

સ્ત્રીના હ્રદયની વિશાળતા અમાપ છે.

*

સ્ત્રી સંપત્તિ નહી, પુરૂષ અને સ્ત્રી દંપતી છે.

*

સ્ત્રી સાચું ખોટું સમજે છે. અમલમાં કેટલું—-?

*

સ્ત્રી આબાદી પણ લાવી શકે ને બરબાદી પણ સરજી શકે.

*

સ્ત્રી સાથે આદર પૂર્વક પેશ આવશો તો ધાર્યું કામ કરાવી શકશો.

*

સ્ત્રી માતા, દીકરી, પત્ની, બહેન, મિત્ર તેનાં રૂપ ઝૂઝવાં.

*

સ્ત્રીને સમજવાનૉ કોશિશ ભૂલે ચૂકે પણ ન કરશો.

*

સ્ત્રીને  ઉપર માલિકી ન ગણતા, સહચરી ગણો.

*

સ્ત્રી સહજ પણ છે અને ગહન પણ છે.

*

સ્ત્રી નારાયણી સ્વરૂપા છે. કોપાયમાન પણ થઈ શકે છે.

*

સ્ત્રી ‘મા’ યા ‘સાસુ’ બંને સ્વરૂપમાં ‘મા’ છે,તે દિલથી સ્વિકારવું રહ્યું.

*

સ્ત્રીને ઘડી ઈશ્વરે હાથ ધોઈ નાખ્યા છે.

*
સ્ત્રી છું, ચાલુ થયા પછી અટકવાનું વિસરી જાંઉ છું . માફ કરશો !

One thought on “સ્ત્રીને સમજીએ !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: