મારું મન

તને જાતા જોઈ ઓફિસની વાટે મારું મન મોહી ગયું

મારું મન મોહી ગયું , મારું મન મોહી ગયું.

*

ઈસ્ત્રી ટાઈટ કપડાને ગળામાં ટાઈ

તારી ટાઈની ટાઈપીનના ટોચે

મારું મન મોહી ગયું   (૨)

*

ઈજ્જત આપતોને પ્યાર જતાવતો

તારી પ્યાર કરવાની કળાએ

મારું મન મોહી ગયું   (૨)

*

ઓફિસમાં જતોને ધાર્યું કરાવતો

તારી કામ કરવાની ઢબે

મારું મન મોહી ગયું  (૨)

*

ઓફિસથી આવતોને સિદ્ધીઓ ગણાવતો

પેલી થોકડી નયનો નિહાળે

મારું મન મોહી ગયું   (૨)

*

ઓફિસે ગયો એક દી પાછો ન ફરિયો

આહટ  સુણવાની ખોટી આશે

મારું મન રોઈ પડ્યું   (૨)

3 thoughts on “મારું મન

 1. “મન મોહી ગયું” તારી અનુભૂતિએ.

  ને પછી…….

  “ઓફિસે ગયો એક દી પાછો ન ફરિયો

  આહટ સુણવાની ખોટી આશે

  મારું મન રોઈ પડ્યું (૨)”
   હચમચાવી ગયું ને તો પણ પ્રવિણાબેનનના સદા હસતા ચહેરે અમે મોહી પડયા…

 2. જેની પર મન મોહી ગયું એના આવવાની આહટ સાંભળવાની વ્યર્થ આશ, ખાલીપણાની વેદના સાથે પસાર થતાં તમારા દિવસોને જીરવી લેવાની તમારી જિંદાદીલી પર માન છે પ્રવિણાબહેન.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: