લોક ગીતો

28 08 2021

એ જમાનો ગયો જ્યારે લોક ગીત ગવાતા

આજે જ્યાં જુઓ ત્યાં કઢંગા ગીત સુણાતા

*

ગામડાની ગોરીને ડચકારે બકરી ચરાવતા

ઉંચી એડીનાસેંડલ પહેરી ચા ચા ચા કરતા

*

ગાયને નીરતાં ને બકરીઓને દોહતાં

આઈ પેડ દઈને બાળકો છાનાં રાખતા

*

ઘંટીની ઘરેરાટીને વલોણાનું ધમધમ

સવારના પહોરમાં એરોબીકસ્ની કૂદંકૂદ

*

આરતીનો ઘંટારવને શ્લોકોનું ઉચ્ચારણ

ટી વી પર આવે ગોળીઓની રમઝટ


ક્રિયાઓ

Information

One response

18 09 2021
Raksha

વાહ…વાહ! શું વિરોધાભાસને લોકગીતમાં ગુંથી લીધોછે!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: