મારો દેશ

javan

આવો આજે કહું એક સુંદર વાત

આ છે મારા દેશની અનોખી વાણી

*

ખેતી પ્રધાન છે મારો દેશ

૨૧મી સદીમાં ટેકનિલોજીનો સંદેશ

નવા અને જૂનાનું સુભગ મિલન

આ છે મારા દેશની અનોખી વાણી

**

તમારી કલાને આવડત ઓપે

કર્મના સિધ્ધાંતને નખશિખ નિરખે

વડાપ્રધાન જેમને પદ્મશ્રીનો ખિતાબ આપે

આ છે મારા દેશની અનોખી વાણી

*

પરિવર્તનશિલ આ સંસારે નિત નવું

ખિતાબ પામવા ન સ્વપ્ન જોયું

બસ કર્મ કર અને ફળની આશા ન રાખ

ગીતાને રગરગમાં વર્તન દ્વારા ઉતારી

આ છે મારા દેશની અનોખી વાણી

**

ન માગ્યું દોડતું આવે એ માનજો

માગ્યા વગર તો મા પણ ન પિરસે

સુણો આ છે મારા દેશની કહાની

તારી નિષ્ઠા, તારી ભાવના ઝળકવાની

આ છે મારા દેશની અનોખી વાણી

**

શ્રદ્ધા, વિશ્વાસને સહારે ચાલે વહાણ

દેશનું સુકાન છે યોગ્ય વ્યક્તિને હાથ

સાથ અને સહકાર તું જરૂર આપ

જો જે પરિણામ આવશે યાદ રાખ

આ છે મારા દેશની અનોખી વાણી

3 thoughts on “મારો દેશ

 1. પ્રવીણાબેન,

  નીચે જઈ જુઓ…

  વાત ને વાણીનો અર્થ સરખો છે, પણ પ્રાસમાં લખતાં એમાં પ્રાણ પૂરાશે.

  ગમે તો જાણ કરો ન ગમે તો સમય બચાવો

  માનો યા ન માનો!

  તારી નિષ્ઠા, તારી ભાવના ઝળકવાની​​

  આ છે મારા દેશની અનોખી વાત

  (આ છે મારા દેશની અનોખી વાણી)

  Chiman Patel ‘chaman’

  Note:

  To open any link listed below, Right click on it and then click on ‘Open link on new window’ 2nd item on the listing.

  http://chimanpatel.gujaratisahityasarita.org/
  http://pustakalay.com/phoolwadi.pdf (Humorous articles)
  http://pustakalay.com/kavita.pdf
  https://sureshbjani.wordpress.com/2007/08/20/chiman-patel/

  ________________________________

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: