ખુશીઓનો ખજાનો

image-3

ઉપરવાળો આપે છે ત્યારે લેવાની ક્ષમતા ઓછી પડે છે. જે ઘરમાં ૪૦ વર્ષ સુધી ઝાંઝરનો

રણકાર સાંભળવા મળ્યો ન હતો. તે ઘરમાં આજે બે દીકરીઓ દોડા દોડી કરી રહી છે.

મારા પતિ દીકરી પાછળ દીવાના હતા. આજે દાદી એ બન્ને દીકરીને ખોબે ખોબે પ્યાર આપી

રહી છે. આ ઉંમરે બે વ્યક્તિનું કાર્ય દાદીના ભાગ્યમાં સાંપડ્યું છે. દાદા, સ્નેહનો દરિયો, તેમનો

પ્યાર આપવાની જવાબદારી દાદી પર છે.

આજે મોટી દીકરી જે “રાજકુંવરી” છે અને નાની “ઢીંગલી બાઈ” બન્નેની વર્ષગાંઠ સાથે ઉજવી

રહ્યા છીએ. મોટી ‘૧૬’ની અને નાની ‘૧૩’ ની થઈ. બે બહેનો વચ્ચે બરાબર ત્રણ વર્ષનો તફાવત છે.

બન્ને મે મહિનામાં જન્મી હોવાને કારણે સાથે ઉજવીએ છીએ.

મોટી ‘વેદા’ અને નાની ‘રીયા’ દાદીની આંખનો તારો છે. સુંદર સંસ્કાર પામી રહ્યા છે. શ્રીજી બાવા

તેમને સહાય કરે.

ઘરમાં કાકા, કાકી અને ત્રણભાઈઓની લાડકી બહેનો સહુ તરફથી પ્યાર પામે છે. મમ્મી અને પપ્પા

તેમને ઉછેરવામાં તલ્લીન છે.

‘દીકરી તો સહુની લાડલી કહેવાય.’ વર્ષગાંઠ નિમિત્તે દાદી અંતરના આશિર્વાદ આપે અને જીવનમાં

સાચે રસ્તે પ્રવાસ આદરે તેવી શુભેચ્છા.

One thought on “ખુશીઓનો ખજાનો

  1. તેમને ઉછેરવામાં તલ્લીન છે.

    ‘દીકરી તો સહુની લાડલી કહેવાય.’ વર્ષગાંઠ નિમિત્તે દાદી અંતરના આશિર્વાદ આપે અને જીવનમાં

    સાચે રસ્તે પ્રવાસ આદરે તેવી શુભેચ્છા.
    અંત ગમ્યો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: