આજનો દિવસ

295,999 h આજે “૯૯”નો

ધક્કો લાગ્યો !

મિત્રો આ આંકડા શું બતાવે છે. આપ સહુનો પ્રેમ, સહકાર અને ઉમંગ.

બસ આમ સાથ અને સહકાર આપશો એવી અંતરની ઈચ્છા.

ભારત બે મહિના માટે જઉં છું. ત્યાં સગવડ મળશે કે નહી તેની ખબર નથી.

કાલે એક છેલ્લો લેખ મૂકીશ. પછી મળીશું એપ્રિલમાં.

જયહિંદ

2 thoughts on “આજનો દિવસ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: