શ્રી વલ્લભાચાર્ય જયંતી

7 05 2021

શ્રી વલ્લભાચાર્યજી મહાપ્રભુજીનો

૫૪૪માં મંગલ પ્રાદુર્ભાવ.

********************************************************************************

પ્રાકટ્ય દિવસ

************

શ્રી આચાર્ય ચરણ કમલેભ્યો નમઃ

શ્રી વલ્લભાચાર્યનું  બીજું નામ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી.

શ્રી કૃષ્ણઃ  શરણાં મમનો મહામંત્ર જેમણે આપ્યો છે.

પુષ્ટિમાર્ગનું જેમણે વૈષ્ણવજનોને માર્ગ દર્શન પુરું પાડ્યું છે.

બ્રહ્મસંબંધ અર્પીને જીવોને પુષ્ટિમાર્ગમાં અપનાવ્યા.

*****************

વલ્લભ નિરખવાને આવી સાહેલડી

વલ્લભ નિરખવાને આવી રે

*

ચંપારણ દ્વારે આવી ઉભી સાહેલડી

વલ્લભ નિરખવાને આવી રે

*

અષ્ટાક્ષર મંત્ર પામી સાહેલડી

વલ્લ્ભ નિરખવાને આવી રે

*

તુલસીની માળા પહેરી સાહેલડી

વલ્લભ નિરખવાને આવી રે

*

આંખડીની પ્યાસ મટી સાહેલડી

વલ્લભ નિરખી રાજી રે

***********************

શ્રી આચાર્ય ચરણ કમલેભ્યો નમઃ

एकम शास्त्रम श्रीदेवकी पुत्रमगिताम

एको    देवो      देवकीपुत्र       एव

मंत्रोप्यकास तस्य  नमानि   यानी

कर्मोप्यएकम तस्य देवस्य  सेवा

અર્થઃ

****

દેવકી પુત્ર શ્રીકૃષ્ણએ  ગાયેલી ‘ગીતા’ એ  શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ છે.

દેવકી પુત્ર કૃષ્ણ શ્રેષ્ઠ ઈશ્વર છેે.

કૃષ્ણનામ એ શ્રેષ્ઠ મંત્ર છે. ( શ્રીકૃષ્ણ શરણં મમ)

કૃષ્ણનું  સેવા કાર્ય અતિ ઉત્તમ છે.

ભજ ગોવિંદમ ૩

1 12 2020

श्लोकः ९

सत्संगत्वे निस्संगत्वे निस्स्गंत्वे निर्मोहत्वम्
*
निर्मोहत्वे निश्चल चित्तं निश्चलचित्ते जीवन् मुक्तिः
**
અસંગ નિપજે સત સંગથી. નિર્મોહ ઉપજે અસંગી દ્વારા

જેના દ્વારા મતલબ નિર્મોહ દ્વારા નિશ્ચલતા પ્રાપ્ત થાય.

નિશ્ચલતા દ્વારા જીવન મુક્ત થવાય.
*
જીવનમાં સત્સંગીઓનો સાથ મળે ત્યારે, અસંગના પાઠ ભણાય.

અસંગ જીવનમા મોહના પડળ દૂર કરવ સમર્થ બને. મોહના દૂર થવાથી

જીવનમાં નિશ્ચલતાને કેળવાય જે મુક્ત થવાના દ્વાર ખોલી શકે.
******************************

श्लोकः १०**

वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः

क्षीणे वित्ते कः परिवायेरो ज्ञाते तत्वे कः संसारः

**

વય સરી જતા કામ વિકાર ક્યાં ? જલ સુકાઈ જતાં

સરોવર ક્યાં ?લક્ષમી, ધન વિના પરિવાર ક્યાં ? તત્વજ્ઞાન

થતા સંસાર ક્યાં ?

***

ઉમર વધતા કામ અને વિકાર મનમાંથી ઘટતા જાય છે. જેમ જલ

સૂકાઈ જાય પછી સરોવરનું અસ્તિત્વ ભુંસાઈ જાય છે. ધન કમાતા

ન હોઈએ તો પરિવારમાં માન સનમાન ્મળતા બમ્ધ થઈ જાય છે.

જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી સંસારની માયા છૂટી જાય છે.

*******************************************************

શ્લોકઃ ११

******

मा कुरु धनजनयौवन गर्व हराति निमेषात्कालः सर्वम्

मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्र्ह्मपदंत्वं प्रविश विदित्वा

******

ધન અને યૌવન પર શાને ગુમાન. પલભરમાં કાળ સઘળું હરી જશે.

માયામય આ સંસારને મિથ્યા જાણ . જ્ઞાની બની આ સંસારે

બ્રહ્મપદ પામી સ્થિર બન.

*****************************************

ધન અને યૌવન પર શું કામ આટલું ગુમાન કરે છે ? કાલ આ

સઘળું પલભરમાં હડપ કરી જશે. આ સંસાર માયા છે. મિથ્યા છે.

જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર અને સંસરમાં બ્રહ્મપદ પામવાનો નિર્ધાર કર.

****************************************************************

श्लोकः १२*******

दिनमपि रजनी सयं प्रातः शिशिर वसन्तौ पुनरायातः

कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुग्चत्याशावायुः

******

રાત , દિવસ અને સાંજ સવાર ,શિશિર અને વસંત વારા ફરતી આવશે.

કાળના ખેલમાં આ આયુષ્ય ઘટે છે. છતાં પણ આ આશા ઓછી થતી નથી.

*****

હે માનવ, દિવસ પછી રાત અને સવાર પછી સાંજ આવ્યા જ કરે છે. શિશિર

ઋતુ પુરી થાય અને વસંત રૂમઝુમ કરતી આવી પહોંચે છે. કાળના ચક્રમાં

તારું આયુષ્ય ઘટતું જાય છે. છતાં આશા તસુભાર પણ ઓછી થતી નતી.

श्लोकः १३

*******

का ते कान्ता धनगतचिन्ता वातुल किं तव नास्ति नियन्ता

क्षण मपि सज्जन संगतिरेका भवति भवावितरणे नौका

**

કામિની અને કાંચનની ચિતા ,આ ત્રિભુવનમાં નિયંતા શું નથી કરાવતી

એક ક્ષણ પણ જો સજ્જનનો સંગ કરો તો, એ નૌકા ભવસાગર પાર કરાવે !

**

સ્ત્રી અને પૈસો આ બન્નેની ચિંતા સતત કરીએ છીએ. અ પૃથ્વી પર

નિયતિ શું શું નથી કરાવતી ? ખોટી ભાગમ ભાગ કરીએ છીએ.

જો સાચા દિલથી સજ્જનનો સંગ માણીશું, અરે ક્ષણ પણ તે

સંગતને માણીશું, વિતાવીશું તો આ નૌકા ભવસાગર પાર કરવાની

ક્ષમતા ધરાવે છે.

******************************************

શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

27 09 2020

શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ
શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ
*
જય શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ
*
ઘરમાં નવરા બેસી બોલો
શ્રીકૃષ્ણઃશરણં મમ
*
કોરોનાથી બચવા બોલો
શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ
*
મૃત્યુ શૈયાપર લેટ્યા બોલો
શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ
*
ખોટા વિચારો ત્યજતા બોલો
શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ
*
સુખના સાગરે નહાતા બોલો
શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ
*
સહુનું સારું ઈચ્છતા બોલો
શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ
*
દુઃખમાં ધીરજ ધરતાં બોલો
શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ
*
સર્વે વૈષ્ણવ હરપળ બોલો
શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

સિદ્ધાંત રહસ્ય

29 07 2020

પવિત્ર એકાદશીના જય શ્રીકૃષ્ણ. **શ્રાવણ માસની શુક્લ પક્ષની એકાદશી.

*************************

પુષ્ટિમાર્ગિય વૈષ્ણવો માટે આજનો દિવસ ખૂબ મહત્વનો છે.

શ્રી વલ્લભાચાર્યએ પુષ્ટીમાર્ગ પંથની શુભ શરૂઆત કરી

ભ્રહ્મસંબંધ પામ્યા.

તુલસીની માળા પામ્યા

“શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ” અષ્ટાક્ષર મંત્રની પ્રાપ્તિ થઈ

બ્રહ્મસંબંધ એટલે જીવે ભગવાનને પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પણ કરવું અને ભગવાનની સેવા કરવી બ્રહ્મસંબંધના વિધિને દર્શાવતા ગદ્યમંત્રમાં ચોર્યાસી અક્ષરો છે.

  • ૧.

શ્રાવણસ્યામલે પક્ષે એકાદશ્યાં મહાનિશિ

સાક્ષાદ ભગવતા પ્રોક્તં તદક્ષરસઃ ઉચ્યતે

  • .

શ્રાવણ માસના શુક્લ પક્ષની એકાદશીની મધ્ય રાતે પ્રકટ થઈને ભગવાને જે સાક્ષાત કહ્યું તે અક્ષરે અક્ષર કહીશ.

બ્રહ્મસંબધકરણાત સર્વેષાં દેહજિવયોઃ

સર્વદોષનિવૃત્તિર્હં દોષાઃ પંચવિધાઃ સ્મૃતાઃ

*

બ્રહ્મ સંબંધ કરવાથી સમગ્ર દેહ અને જીવાત્માના સર દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે, એ નિશ્ચિત છે. તે દોષો પાંચ પ્રકારના સાંભળ્યા છે.

સહજા દેશકાલોત્થા લોકવેદનિરૂપિતાઃ

સંયોગજા સ્પર્શજાશ્ચ ન મન્તવ્યાઃ કથંચન

*

લોકમાં અને વેદમાં નિરૂપણ કરેલા એવા સહજ, દેશજ, કાલજ ,સંયોગજ અને સ્પર્શ જ એવા પાંચ પ્રકારના દોષો કોઈ પણ રીતે માનવા જોઈએ નહિ.

અન્યથા સર્વ દોષાણાં ન નિવૃત્તિ કથંચન

અસમર્પિતવસ્તૂનાં તસ્માદ વર્જ નમાચરેત

*

બ્રહ્મસંબંધ કર્યા વિના અન્ય પ્રકારથી સર્વ દોષોની કોઈ પણ રીતે નિવૃત્તિ થતી નથી. તેહી અસમર્પિત વસ્તુઓનો ભગવાનને સમર્પણ ન કરેલી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો.

નિવેદિભિઃ સમર્પૈવં સર્વં કુર્યાદિતિ સ્થિતિઃ

ન મતં દેવદેવસ્ય સામિભુક્તસમર્પણં

*

બ્રહ્મસંબંધ લીધેલા ભગઅદીય જનોએ ભગવાનને સમર્પણ કરીને જ સર્વ કાર્યો કરવા જોઈએ. દેવાધિદેવ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને અડધી વાપરેલી વસ્તુઓનું કદી સમર્પણ કરવું નહિ.૬

તસ્માદાદૌ સર્વકાર્ય સર્વ વસ્તુ સમર્પણમ

દત્તાપહારવચનં તથા ચ સકલં હરેઃ

ન ગ્રાહ્યમિતિ વાક્યં ભિન્નમાર્ગ પરં મતમ

*

તેથી ભક્તે પ્રત્યેક કાર્યમાં પ્રથમ પ્રભુને સર્વ વસ્તુનું સમર્પણ કરવું. તેમ જ હરિને આપેલી વસ્તુ પ્રસાદી તરિકે ન લેવાય એવું જે વચન છે તે, તથા શ્રીહરિનું સર્વ છે તેથી તે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી એવું ‘વચન’ તે અન્ય માર્ગનો મત છે. પુષ્ટિમાર્ગનું મંતવ્ય નથી

*૭

સેવકાનાં યથા લોકે વ્યવહારઃ પ્રસિધ્યતિઃ

કાર્યં તથા સમર્પૈવ સર્વષાં બ્રહ્મતા તતઃ

*

જેવી રીતે લોકમાં સેવક જનનો પોતાના સ્વામી પ્રત્યેનો વ્યવહાર સિદ્ધ થાય છે ,તેવી જ રીતે પ્રભુને સર્વ સમર્પણ કરીને જ સર્વ કાર્ય કરવું. તેથી સર્વ વસ્તુઓનું બ્રહ્માર્પણ સિદ્ધ થાય.

*૮

ગંગાત્વં સર્વદોષાણાં ગુણદોષાદિવર્ણના

ગંગાત્વેન નિરૂપ્યા સ્યાત તદ્વદત્રાપિ ચૈવ હિ

*

ગંગાજીમાં મળેલા અશુદ્ધ જલાદિના દોષો ગંગાજી રૂપ થઈ જાય છે અને જલના ગુણદોષોનું વર્ણન ગંગાજીના રૂપથી જ થાય છે. તે જ રીતે બ્રહ્મસંબંધ થતા જીવના ગુણદોષોનું વર્ણન રહેતું નથી, પરંતુ તેની બ્રહ્મતા એટલે નિર્દોષપણું તેમ જ સમત્વ સિદ્ધ થાય છે.

હરિયાળી અમાસ

20 07 2020

વનરાતે વનમાં ઝુલે હિંડોળે

શોભા વરણી ન જાય

ચંદામામા આજે એવા રિસાણા

હરિયાળી નો હરખ ન માય

હિંડોળે ઝુલે ને ડાળ પાન ગુએ

રાધા સંગે પેલો કાનો સોહાય

યમુના મહારાણી

12 04 2019

 

 

યમુને મહારા્ણીની જય
*************************

આજ યમુનાજીને તીરે વાગ્યા હૈયામાં તીર
તટ પર આવીને સખી વેદના થઈ

યમુનાજી રીઝે તો દોષો વિલિન થાય
યમુના પાનથી પાવન થઈ
તટ પર આવીને સખી વેદના થઈ.

યમુના સમીપે ભાન ભૂલી આજ
હૈયામાં મધુરી હલચલ થઈ
તટ પર આવીને સખી વેદના થઈ

યમુનાનું તીર અ્ને સ્થળ છે વંદનીય
મહિમા અપાર ને વળી પૂજનીય
તટ પર આવીને સખી વેદના થઈ

યમુના મહારાણીની આંગળી ઝાલી
શ્રીજીની સમીપ  પહોંચી ગઈ
તટ પર આવીને સખી વેદના થઈ

પુષ્ટિ જીવોનો ભાગ્યોદય જે કરે
વલ્લભની સેવાની પ્રાપ્તિ થઈ
તટ પર આવીને સખી વેદના થઈ

ગુરૂ એપ્રિલ,૨૦૧૮

13 04 2018

આચાર્ય ચરણકમલેભ્યો નમઃ

 

गुरूर्ब्रह्मा गुरूर्विष्णुः गुरूर्देवो महेश्वरः

गुरूःसाक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्रीगुरूवे नमः

***********************************

 

શ્રી મહાપ્રભુજી ગુરૂ મારા હૈયામાં બિરાજો

હૈયામાં બિરાજો મુજને સત્ય સમજાવો — શ્રી મહાપ્રભુજી

 

સત્ય સમજાવી મારા હાથ  લેજો ઝાલી

હૈયામાં બિરાજી જ્ઞાનનો પેટાવજો દીવી —શ્રી મહાપ્રભુજી

 

રાહ બતાવ્યો સાદ સુણી દોડી દોડી આવી

કંઠી પહેરી પુષ્ટીમાર્ગે આંખ મુંદી આવી– શ્રી મહાપ્રભુજી

 

તમારા દર્શન કાજે આજે ચંપારણમાં આવી

અભિલાષા પૂરી થઈને શિતળતાને પામી —શ્રી મહાપ્રભુજી

 

યમુનાષ્ટકની ઘેલી આજે શરણે તમારે આવી

શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમનો મંત્ર રહી ઉચ્ચારી     —શ્રી મહાપ્રભુજી

 

સેવાની હું રીત ન જાણું દાસી છું અજ્ઞાની

વિનવું તમને શીશ નમાવી કરો કૃપા તમારી —શ્રી મહાપ્રભુજી

 

તમારો મહિમા પેલા વૈષ્ણવજન સહુ જાણે

કરૂણાના સાગરે ડૂબી તેની કૃપા પ્રેમે માણે—શ્રી મહાપ્રભુજી

***

પુષ્ટિમારગના પ્રણેતા

કંઠી દઈ બ્રહ્મસંબંધ બંધાવનારા

‘શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ’  અષ્ટાક્ષરનો મંત્ર આપનારા

શ્રી વલ્લભને વારંવાર પ્રણામ

 

અગ્નિકુંડનું તેજ

22 04 2017

 

 

 

 

 

 

 

*********************************

શ્રી મહાપ્રભુજી ગુરૂ મારા હૈયામાં બિરાજો

હૈયામાં બિરાજો મુજને સત્ય સમજાવો

અગ્નિકુંડમાંથી પ્રગટ્યા તમે ભુતલ સોહાવો

શ્રી મહાપ્રભુજી ગુરૂ મારા હૈયામાં બિરાજો

*

ભવસાગરમાં ભૂલી પડી હું આવી તારે દ્વારે

જીવન નૈયા મારી, તારી કૃપા પાર ઉતારે

અષ્ટાક્ષરનું સુમિરન સદા વસતું મારે ઉરે

શ્રી મહાપ્રભુજી ગુરૂ મારા હૈયામાં બિરાજો

*

પુષ્ટિમારગનું પાન કરવા આવી ઉભી બારણિયે

હાથ ઝાલી મહાપ્રભુજી  પ્રવેશ દેજો આંગણિયે

વિનતી મારી સ્વિકારજો  પડું  હું તારે પાયે

શ્રી મહાપ્રભુજી ગુરૂ મારા હૈયામાં બિરાજો

*

બ્રહ્મસંબંધની દીક્ષા આપી શરણે તારે લીધી

પુષ્ટિમાર્ગની રીત શિખવી સેવા અમને દીધી

તારે શરણે મહાપ્રભુજી પ્રેમની પ્યાલી પીધી

*

શ્રી મહાપ્રભુજી ગુરૂ મારા હૈયામાં બિરાજો

હૈયામાં બિરાજો અમને સત્ય સમજાવો

શ્રી મહાપ્રભુજી ગુરૂ મારા હૈયામાં બિરાજો

 

 

 

 

 

તુજને મળવા

19 11 2016

 

કૃષ્ણ ભગવાનની કૃપાથી ભારત દર વર્ષે આવવાનું ‘વ્યાજબી બહાનું’ સાંપડે છે.

ગોકુળ યા શ્રીનાથદ્વારા જવાનું મન થાય !

એ પ્રાર્થના પણ ફળે છે.

જુઓ શ્રીજીને મળવા જઈ રહી છું.

માનું છું તે હ્રદયમાં છે, સાથે છે, સર્વત્ર છે છતાં પણ આ જીવ માનતો નથી !

 

lord

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************************************************

હું આવી છું દોડીને મળવા તુજને

કૃપા કરીને શ્રીજી આજે અપનાવી લે તું મુજને

**

તારા દર્શને પ્યાસું હૈયું મારું તૃપ્ત થયું

અપનાવી લે દાસને આજે જીવન મારું સફળ થયું

**

તારું સુમિરન હરદમ આ દિલમાં વસ્યું

શરણે આવી મોહ, માયાને આસક્તિ વિસરી ગયું

**

વણમાગે તેં દીધું ઘણું એ કેમ કરી વિસરી શકું

તારા દીધેલ આ જીવનને સતકર્મે સાર્થક કરું

**

તારો ઝાલ્યો પ્રેમે હાથ, સુનહરો સાથ  પામું

માર્ગ ચીંધી ઈશારો કરજે આંખ મીંચી ચાલી આવું

 

**********************************************************

 

ક્યાં શોધું ?

3 11 2016

look

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************************************************************

શ્રીજી આ તારી સૃષ્ટિમાં શોધું ક્યાં તને વહાલા

નજર જ્યાં જ્યાં ઠરે મારી દીસે તારા  નજારા

**

તું વ્યાપક છે સઘળે છતાં શોધું તને વહાલા

મતિ મારી સુધારી સીધે માર્ગે વાળ સાકારા

**

તું સદા જાગ્રત તારી નોખી રીત છે વહાલા

સૌંદર્ય માણવા હરદમ આંખ મારે પલકારા

**

ૐ કારા માંહી માણું તારો નાદ હું વહાલા

અસ્તિત્વ તારું અંગે રેલાય ઉચ્ચારું અકારા

**

ઉકારા માંહી તારો સ્પર્શ શ્વાસે મળે વહાલા

પરમ શાંતિને સદા પામું જ્યારે ગુંજે મકારા

**

તુજને પામવાની ઠાની ઉરે હો શ્રીજી વહાલા

પૂરજે આશ અંતરની કદી ના દઈશ જાકારા

**********************

श्रीजी मेरो सांवरियो

और मैं श्रीजीकी हो गई

दर्शन पाया भान भूली

आंख मेरी पावन हुई

**

मुझमें समाये आप श्रीजी

भाग्य मेरा निखर गया

जगकी चिंता दूर हुई

आंख मेरी पावन हुई

**

तुम बिन श्रीजी मोको न  भाये

सुबह शाम मैं ढुंढ रही

सामने पाया आपको श्रीजी

आंख मेरी पावन हुई

**

हाथ पकडना मेरो श्रीजी

राह दिखाना जो भटक गई

अंत समय श्रीजी शरणमें लेना

ये दासी  तेरी हो गई