માણસાઇ

******

ચાદર ઓઢાડી લાશ લઈને એમ્બ્યુલન્સ આવે

વહાલાં કુટુંબીઓ ભેગા થઈને આંસુ વહાવે

મરનાર દિલમાં રહસ્ય છુપાવી સ્મિત રેલાવે

*

કોઈનો દીકરો, કોઈની દીકરી આ જગેથી ચાલ્યા

ના કોઈ ગુનો, વિના કારણે મૃત્યુને ખોળે પોઢ્યા

મરનાર દિલમાં રહસ્ય છુપાવી સ્મિત રેલાવે

*

રહસ્યમય આ મૃત્યુનો અંજામ શું પામ્યા

સારા જગનો પ્રેમ અંતરે આશિષ વરસાવ્યા

મરનાર દિલમાં રહસ્ય છુપાવી સ્મિત રેલાવે

*

કાવાદાવા, કપટ, જુઠના જોને ધ્વજ લહેરાયા

લાંચ રુશ્વત, બેરહમીને ભદ્દા દૃશ્ય ઉભરાયા

મરનાર દિલમાં રહસ્ય છુપાવી સ્મિત રેલાવે

*

પ્રેમ સચ્ચાઈ પાવનતાની નદીઓ છલકાઈ

સોનાના સૂરજની એક ઝલક વિશ્વે છાઈ

મરનાર દિલમાં રહસ્ય છુપાવી સ્મિત રેલાવે

*

ન્યાય કરો, ન્યાય કરો દિશાઓ ગુંજી ઉઠી

ભેડિયાની ખાલમાં માનવતા સંતાઈ ગઈ

મરનાર દિલમાં રહસ્ય છુપાવી સ્મિત રેલાવે

*

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: